Výsledky SUPERPOHÁRu HEJTMANA 14.10.2017
Výsledky okresního kola PS muži v Pardubicích 21.5.2017
Výsledky okresního kola PS ženy v Pardubicích 21.5.2017
Výsledky okresního kola PS v Pardubicích - 100m muži a ženy 21.5.2017
Výsledky okresního kola PS a dorostu v Pardubicích - věž muži, ženy, dorost 21.5.2017
Vzor propozic postupových soutěží PS
Plán práce Rady hasičských soutěží na rok 2017
Zpráva odborné rady hasičských soutěží OSH Pardubice Černá za Bory 19.11.2016
Směrnice hry Plamen platná od 1.9.2016
Obrázky z PO pro disciplínu ZPV 2016
Topografické značky pro disciplínu ZPV 2016
Schéma stanoviště střelby ze vzduchovky 2016
Měřítko s tématikou ZPV (líc) 2016
Měřítko s tématikou ZPV (rub) 2016
Formulář přihlášky kolektivu mladých hasičů do soutěže
Formulář k protestu kolektivu mladých hasičů
Formulář k žádosti o přestup
Obrázky pro CTIF 2016
Dodatek č.5 ke Směrnici pro činnost dorostu platné od 1.1.2016
Směrnice pro činnost dorostu platné od 1.9.2007
Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy 1.1.2012
Otázky s klíčem pro testy rozhodčích PS 2016
Rozměření tratí pro krajské kolo Plamen
Šablona kalkulace pro krajské kolo Plamen
Šablona slibu rozhodčích a soutěžících pro krajské kolo Plamen
Pomůcka pro posuzování výstroje a výzbroje na krajském kole Plamen
Informace VAK, a.s. o odběru vody 2013

Pracovní doba kanceláře je pondělí 8-16 hodin a středa 8-15 hodin.
Ostatní dny a v době prázdnin pouze po dohodě přes mobilní telefon (+420) 607 043 688, případně mail oshpardubice[zavináč]centrum.cz.