Publikované soubory pro stažení.

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 19.6.2024
Pozvánka do Březiny u Poličky na TFA junior 22.6.2024
Pozvánka do Stéblové na Memoriál Miroslava Laušmana 2.6.2024
Přihláška do Stéblové na Memoriál Miroslava Laušmana 2.6.2024
Pozvánka do Holic na 1.ročník Holické stovky a šedesátky 26.5.2024
Propozice soutěže Pardubická večerní věž v Polabinách 17.5.2024
Přihláška do Čeperky na školení rozhodčích požárního sportu 4.5.2024
Pozvánka do Dřítče na soutěž mladých hasičů 11.5.2024
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 10.4.2024
Pozvánka na školení rozhodčích v PS 4.5.2024
Pozvánka do Rokytna na soutěž mladých hasičů 13.4.2024
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů 27.4.2024
Pozvánka do Břehů na TFA přípravek 27.4.2024
Pozvánka do Břehů na dětskou pohárovku 28.4.2024
Pozvánka do Volče na soutěž TFA 7.4.2024
Propozice TFA přípravky ve Volči 7.4.2024
Propozice TFA mladých hasičů ve Volči 7.4.2024
Propozice TFA dorostu ve Volči 7.4.2024
Propozice TFA dospělých ve Volči 7.4.2024
Přihláška na TFA ve Volči 7.4.2024
Čestné prohlášení na TFA ve Volči 7.4.2024
Pozvánka do Čepí na soutěž TFA 20.4.2024
Propozice TFA v Čepí 20.4.2024
Pozvánka na shromáždění představitelů SDH okresu Pardubice 9.11.2024
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 2024
Přihláška do Horního Jelení na školení rozhodčích a vedoucích mh 2024
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 12.2.2024
Pozvánka na seminář preventistů SDH 2.3.2024
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 13.12.2023
Zápis z jednání shromáždění delegátů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 11.11.2023
Smuteční oznámení - Karel Kučera
Pozvánka na XXVII. reprezentační ples SH ČMS 20.1.2024
Pozvánka na seminář preventistů SDH 25.11.2023
Pozvánka na shromáždění představitelů SDH okresu Pardubice 11.11.2023
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 26.9.2023
Pozvánka do Čepí na Čepský braňáček 14.10.2023
Pozvánka do Břehů na soutěž TFA 1.10.2023
Propozice TFA mladých hasičů v Břehách 1.10.2023
Propozice TFA dorostu v Břehách 1.10.2023
Propozice TFA dospělých v Břehách 1.10.2023
Přihláška na TFA v Břehách 1.10.2023
Čestné prohlášení na TFA v Břehách 1.10.2023
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 23.8.2023
Pozvánka do Vyšehněvic na oslavy 140 let od založení 16.9.2023
Pozvánka do Třebosic na masopust 24.2.2024
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 16.9.2023
Pozvánka do Čeperky na 28.ročník Memoriálu Karla Oppy 16.9.2023
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 15.6.2023
Pozvánka do Pardubic na slavnostní vyhodnocení okresního kola POOD 2023
XIII. ročník ankety Dobrovolných hasičů zahájen
Pozvánka do Vyšehněvic na Memoriál P. Kolmana 3.6.2023
Výběrové řízení na ředitele UHS Jánské Koupele
Pozvánka do Svinčan na Memoriál Z. Kubína 20.5.2023
Pozvánka do Moravan na den IZS 13.5.2023
Pozvánka do Mladějova na slavnostní vyhodnocení krajského kola POOD 2023
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 20.4.2023
Pozvánka do Jevíčka na soutěž mladých hasičů 13.5.2023
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů 28.4.2023
Pozvánka do Břehů na TFA přípravek 29.4.2023
Pozvánka do Břehů na dětskou pohárovku 30.4.2023
Pozvánka na školení rozhodčích 16.4.2023
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 2.3.2023
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 18.3.2023
Pozvánka na školení rozhodčích v PS 17.3.2023
Upozornění pro zájemce o propůjčení čestného praporu SH ČMS
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 19.1.2023
Pozvánka na ples SDH Horní Ředice 21.1.2023
Zápis z jednání shromáždění delegátů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 19.11.2022
Pozvánka na seminář preventistů SDH 26.11.2022
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 1.11.2022
Pozvánka do Sezemic na braňáček 22.10.2022
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 22.9.2022
Prezenční listina z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 22.9.2022
Informace pro účastníky MČR v běhu na 60 m překážek 25.9.2022
Pozvánka do Břehů na soutěž TFA 1.10.2022
Propozice TFA v Břehách 1.10.2022
Poděkování starosty OSH pracovním četám za průběh MČR PS
Tisková zpráva z MČR PS v Pardubicích 26.-28.8.2022
Pozvánka do Pardubic na MČR v PS 26.-28.8.2022
Pozvánka do Čeperky na 27.ročník Memoriálu Karla Oppy 17.9.2022
Pozvánka do Starého Mateřova na soutěž 10.9.2022
Pozvánka do Břehů na oslavy 125 let od založení 10.9.2022
Pozvánka do Dolního Jelení na oslavy 100 let od založení 10.9.2022
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 26.7.2022
Zápis ze shromáždětí delegátů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 22.6.2022
Zpráva mandátové komise Černá za Bory 22.6.2022
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 22.6.2022
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 14.6.2022
Pozvánka do Opočínku na oslavy 100 let od založení 3.9.2022
Pozvánka do Opočínku na soutěž 3.9.2022
Pozvánka do Kostěnic na oslavy 140 let od založení 18.6.2022
Pozvánka do Žamberka na soutěž TFA 18.6.2022
Pozvánka do Komárova na soutěž TFA 11.6.2022
Příloha 3 – Vyúčtování dotace z programu podpory NNO na období 2021 - 2024
Příloha 1 – Žádost o poskytnutí dotace z programu podpory NNO na období 2021 - 2024
Pravidla krajské dotace na podporu NNO na období 2021 - 2024
Pozvánka do Pardubic na slavnostní vyhodnocení okresního kola POOD 2022
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 24.4.2022
Propozice TFA KSH Pardubického kraje 2022
Důležité sdělení pro žadatele o dotaci Můj klub 2022
Upozornění pro starosty SDH na kontroly FÚ
Plná moc od pobočného spolku požadující změnu ve veřejném rejstříku 1.4.2022
Zpravodaj hasičského sportu vydávaný SH ČMS 2022/1
Smuteční oznámení - Jiří Skala
Přihláška ke studiu na UDH 2022
Pozvánka na letní dětský tábor Kapka 13.8.2022
Reportáž z TFA Břehy 2022
Hlášení SDH za rok 2021
Návod na vyplnění hlášení SDH za rok 2021
Poděkování náměstka OSH organizátorům TFA a ZPV
Doporučení pro výběr vzduchovek
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 4.11.2021
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 9.9.2021
Plán práce Výkonného výboru na rok 2021
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 15.7.2021
Smuteční oznámení - Jaroslav Jiroušek
Smuteční oznámení - Jiří Kulich
Smuteční oznámení - Hana Dobrovodová
Smuteční oznámení - Luboš Roček
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice Slepotice 11.7.2020
Kontrola nemovitého majetku pobočných spolků
Veřejná sbírka - Veronika Kocourková
Smuteční oznámení - Maruška Stará
Prohlášení starosty OSH 2021
Smuteční oznámení - Jiří Orsák
Pravidla krajské dotace pro ostatní složky IZS na období 2021 - 2024
Smuteční oznámení - Josef Špičák
Prohlášení starosty KSH 2020
Informace k vyhlášenému dotačnímu programu Můj klub 2021
Vyhlášení termínu trenérského kurzu
Pozvánka do Moravan na soutěž 26.9.2020
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice ze dne 23.9.2020
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 19.9.2020
Nabidka studia na UDH 2020
Informace ke studiu na UDH 2020
Přihláška ke studiu na UDH 2020
Pozvánka do Pekla nad Zdobnicí 5.9.2020
Zápis ze shromáždětí delegátů SDH okresu Pardubice Slepotice 11.7.2020
Dotazník o zapojení SDH do pomoci obcím při Covid - 19
Smuteční oznámení - Jiří Zelinka
Rozvolnění opatření SH ČMS přijatých k 1.4.2020
Český den proti rakovině - informace 2020
Zápis z jednání ÚORM SH ČMS 23.4.2020
Vyjádření k možnosti spolupráce s Českou poštou
Informace ke grantovému řízení Krizová pomoc 2020 nadace ČEZ od starosty KSH
Informace k žádostem o dotace na dětské tábory 2020
Opatření SH ČMS k 1.4.2020
Mimořádná změna pracovního režimu kanceláře OSH 2020
Prohlášení vedení SH ČMS k nařízení Ministerstva zdravotnictví 2020
Pozastavení termínu shromáždění delegátů sborů 2020
Seznam kandidátů na funkce OSH 2020
Informace o letních školách 2020
Pozvánka na školení vedoucích mládeže 6.3.2020
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku
Souhlas se sídlem
Příloha k registračnímu listu SDH
Hlášení SDH za rok 2019
Zprava SDH o výroční valné hromadě za rok 2019
Předávací protokol 2019
Veřejná sbírka - Matěj Vrbata
Směrnice sportovních oddílů SH ČMS 2020
Registrační list sportovních oddílů SH ČMS 2020
Dodatek č.2 k pojistné smlouvě pro případ úrazu platné od 1.1.2013
Pozvánka na školení preventistů 29.2.2020
Informace k zápisu do rejstříku sportu MŠMS 2020
Pozvánka na seminář CTIF 8.2.2020
Pozvánka na ples SDH Svinčany 29.2.2020
Pozvánka na ples SDH Horní Ředice 18.1.2020
Výpis z usnesení valné hromady
Pozvánka na setkání Kostěnické hrátky s hasičátky 29.2.2020
Propozice Kostěnických hrátek 29.2.2020
Pozvánka na XXV. reprezentační ples SH ČMS 15.2.2020
Pozvánka na ples SDH Svítkov-Popkovice 14.2.2020
Nabídka Moneta Bank a.s. na bezplatné vedení účtu
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 12.12.2019
Pozvánka na kurz trenéra požárního sportu III.třídy 22.2.2020
Zápis z jednání shromáždění delegátů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 16.11.2019
Pozvánka do Horní Čermné na 2.ročník TFA 7.12.2019
Propozice TFA v Horní Čermné 7.12.2019
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a prohlášení statutárního zástupce KSH
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a prohlášení člena KRR KSH
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a prohlášení předsedy KRR KSH
Příloha k registračnímu listu KSH
Výpis z usnesení shromáždění delegátů OSH a volba starosty KSH
Výpis z usnesení shromáždění delegátů OSH a volba predsedy KRR KSH
Výpis z usnesení shromáždění delegátů OSH a volba členů KRR KSH
Český den proti rakovině - poděkování za spolupráci v roce 2019
Pozvánka na zkoušky odbornosti Hasič III.stupně a II.stupně
Informace k vyhlášenému dotačnímu programu Můj klub 2020
Formulář Generali pro hlášení úrazu (věk do 18 let)
Pozvánka do Sezemic na braňáček 5.10.2019
Pozvánka na seminář IZS do Pasíčky 25.10.2019
Přihláška na seminář IZS do Pasíčky 25.10.2019
Pozvánka do Moravan na oslavy 140 let od založení 12.10.2019
Pozvánka do Morašic na SUPERPOHÁR HEJTMANA 12.10.2019
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 5.9.2019
Pozvánka do Bystřece na Memoriál Zdeňka Kulhánka 28.9.2019
Propozice Memoriálu Zdeňka Kulhánka v Bystřeci 28.9.2019
Pozvánka do Hradiště na Písku na oslavy 111 let od založení 28.9.2019
Pozvánka do Svitav na soutěž TFA KSH Pardubického kraje 21.9.2019
Pozvánka do Volče na pohárovku 7.9.2019
Pozvánka do Čeperky na 24.ročník Memoriálu Karla Oppy 14.9.2019
Pozvánka do Starých Jesenčan na Memoriál B. Hrachoviny 8.9.2019
Smuteční oznámení - Bohuslav Šulc
Pozvánka na krajskou soutěž SDH ve vyprošťování 10.9.2019
Smuteční oznámení - Jaroslav Brůna
Pozvánka do Komárova na soutěž v požárním útoku a posezeni 31.8.2019
Pozvánka do Slepotic 13. ročník soutěže O putovní pohár starostky obce 31.8.2019
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 27.6.2019
Smuteční oznámení - Václav Šturma
Pozvánka do Dolních Ředic na pohárovku a letní slavnosti 13.7.2019
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 4.4.2019
Opis zápisu z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 7.2.2019
Pozvánka do Lanškrouna na krajské kolo v soutěži dorostu a PS
Smuteční oznámení - Jan Vrbata
Zpravodaj hasičského sportu vydávaný SH ČMS 2019/2
Pozvánka do Horních Ředic na oslavy 140 let od založení 15.6.2019
Propozice TFA mládeže v Brně 1.6.2019
Pozvánka na Den bezpečnosti v Brně 1.6.2019
Pozvánka do Třebosic na 2.ročník nočních TFA 8.6.2019
Propozice TFA dospělých v Třebosicích 8.6.2019
Propozice TFA mládeže v Třebosicích 8.6.2019
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 25.5.2019
Horní Roveň se stane poutním místem pro hasiče v České republice
Dálková doprava vody ručními hasičskými stříkačkami přes tři okresy 7.9.2019
Pozvánka do Slepotic na 1.kolo LPO 10.5.2019
Formulář pro přihlášení techniky na Aviatickou pouť 2.6.2019
Propozice TFA KSH Pardubického kraje 2019
Pozvánka do Dolního Jelení na Memoriál M. Mládkové 11.5.2019
Pozvánka do Svinčan na Memoriál Z. Kubína 11.5.2019
Pozvánka do Svinčan na 2.kolo LPO 11.5.2019
Pozvánka do Dřítče na soutěž mladých hasičů 12.5.2019
Pozvánka do Jevíčka na soutěž hasičské mládeže 18.5.2019
Pozvánka do Chocně na slavnostní vyhodnocení krajského kola POOD 2019
Nabídka pivovaru Litovel pro SDH 2019
Pozvánka do Břehů dětskou pohárovku 28.4.2019
Pozvánka do Holic na 5.ročník Memoriálu Jiřího Kerouše 27.4.2019
Pozvánka do Rokytna na soutěž mladých hasičů 13.4.2019
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů 26.4.2019
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 15.3.2019
Přihláška na školení rozhodčích v PS 16.3.2019
Pozvánka na školení rozhodčích v PS 16.3.2019
Pozvánka na setkání Kostěnické hrátky s hasičátky 2.3.2019
Propozice Kostěnických hrátek 2.3.2019
Zpravodaj KSH Pardubického kraje za rok 2018
Směrnice sportovních oddílů SH ČMS 2019
Registrační list sportovních oddílů SH ČMS 2019
Pozvánka do Hostovic na soutěž žen v požárním útoku 11.5.2019
Pozvánka na školení hospodářů SDH 23.2.2019
Plán práce Výkonného výboru na rok 2019
Příběh SDH Svinčany 2018
Opis zápisů z jednání shromáždění delegátů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 3.11.2018
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 3.11.2018
Zpráva kontrolní a revizní rady OSH Pardubice Černá za Bory 3.11.2018
Opis zápisu z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 13.12.2018
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 25.10.2018
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 6.9.2018
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 5.4.2018
Pozvánka do Polabin na Hasičský šestiboj 26.1.2019
Pozvánka na kurzy zimní přípravy dorostu vyhlášené ÚORM na rok 2019
Kalendář hasičských akcí na rok 2018 hlášených na OSH Pardubice
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku
Výpis z usnesení valné hromady
Hlášení SDH za rok 2018
Smuteční oznámení - Jan Dotzauer
Smuteční oznámení - Jiří Klofát
Podklady pro mimořádnou valnou hromadu SDH
Rozhodnutí Výkonného výboru SH ČMS k volbě nového starosty
Pozvánka do Černé za Bory na shromáždění delegátů SDH 3.11.2018
Pozvánka do Lázní Bohdaneč a Ostřetína na seznámení s obsluhou AED 19.10.2018
Pozvánka do Vysokého Mýta na SUPERPOHÁR HEJTMANA 13.10.2018
Pozvánka do Sezemic na braňáček 6.10.2018
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 1.10.2018
Pozvánka do Čeradic na soutěž všestrannosti požárního útoku 22.9.2018
Pozvánka do Čeperky na 23.ročník Memoriálu Karla Oppy 15.9.2018
Smuteční oznámení - Ing. Karel Richter
Pozvánka do Starého Mateřova na soutěž 8.9.2018
Pozvánka do Jedousova na netradiční hasičskou soutěž 15.9.2018
Pozvánka do Lanšperka na Krajský pohár dorostu 26.8.2018
Informace o kurzu řidičských dovedností a zvládání krizových situací
Pozvánka do Komárova na soutěž v požárním útoku a posezeni 1.9.2018
Pozvánka do Slepotic 12. ročník soutěže O putovní pohár starostky obce 26.8.2018
Pozvánka do Svinčan na Memoriál Z. Kubína 8.9.2018
Smuteční oznámení - Václav Šimák
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 28.6.2018
Formulář pro návrh na udělení vyznamenání za věrnost a čestné uznání OSH
Formulář pro návrh na udělení medaile za zásluhy a příkladnou práci
Smuteční oznámení - Václav Schejbal
Evidenční karta člena SDH
Pozvánka do Mělic na hasičskou sběratelskou burzu 4.8.2018
Pozvánka do Jezbořic na pohárovku 4.8.2018
Pozvánka do Dolních Ředic na pohárovku a letní slavnosti 14.7.2018
Pozvánka do Pardubic na Retroměstečko 22.-23.9.2018
Smuteční oznámení - Jiří Drábek
Pozvánka do Duban na netradiční hasičskou soutěž 23.6.2018
Pozvánka na Kostěnický pohár mladých hasičů 23.6.2018
Propozice Kostěnického poháru mladých hasičů 23.6.2018
Formulář pro návrh na udělení vyznamenání SH ČMS
Pozvánka do Kostěnic na oslavy 620 let od založení obce 9.6.2018
Harmonogram oslav 620 let od založení obce Kostěnice 9.6.2018
Informace a dokumenty k problematice GDPR
Pozvánka do Starých Jesenčan na Memoriál B. Hrachoviny 2.6.2018
Propozice soutěže ve Starých Jesenčanech 2.6.2018
Pozvánka do Sezemic na 1.ročník nočních dětských závodů 16.6.2018
Pozvánka do Moravan na hasičské hrátky 27.5.2018
Propozice TFA v Orličkách 16.6.2018
Sdružení hasičů ČMS v rámci oslav Festivalu RE:PUBLIKA 2018
Pozvánka do Třebosic na 2.ročník nočních TFA 9.6.2018
Propozice TFA dospělých v Třebosicích 9.6.2018
Propozice TFA mládeže v Třebosicích 9.6.2018
Pozvánka do Čepí na Čepský tunel 28.4.2018
Formulář pro přihlášení techniky na Aviatickou pouť 2.6.2018
Pozvánka na Den otevřených dveří HZS Pak 19.5.2018
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 26.5.2018
Pozvánka do Hostovic na soutěž žen v požárním útoku 26.5.2018
Pozvánka do Slepotic na 1.kolo LPO 11.5.2018
Pozvánka na školení rozhodčích v PS 4.5.2018
Přihláška na školení rozhodčích v PS 4.5.2018
Pozvánka do Břehů dětskou pohárovku 29.4.2018
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů 27.4.2018
Pozvánka do Rokytna na soutěž mladých hasičů 14.4.2018
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 2.3.2018
Pomůcka pro hospodáře SDH od hasičů z Osíka
Informace k oznamování prodeje lihovin celnímu úřadu 2018
Formulář oznámení o prodeji lihovin celnímu úřadu 2018
Průzkum zájmu o medaily k 100. výročí
Smuteční oznámení - Jan Klenka
Pozvánka na seminář preventistů SDH a OOB 17.2.2018
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 1.2.2018
Program jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 1.2.2018
Dopis ředitelky Charity Přelouč
Zpráva starosty OSH Pardubice Černá za Bory 18.11.2017
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 18.11.2017
Plán práce Výkonného výboru na rok 2018
Pozvánka na setkání Kostěnické hrátky s hasičátky 10.2.2018
Pozvánka do Polabin na Hasičský šestiboj 20.1.2018
Kalendář hasičských akcí na rok 2017 hlášených na OSH Pardubice
Hlášení SDH za rok 2017
Žádost o zhotovení plastových průkazů pro členy SDH
Pozvánka na školení hasičů SDH 11.11.2017
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 11.11.2017
Pozvánka na zkoušky odbornosti Hasič III.stupně a II.stupně 11.11.2017
Pozvánka na Břežský pohár 29.10.2017
Pozvánka do Třebosic na 1.ročník nočních TFA 21.10.2017
Propozice TFA dospělých v Třebosicích 21.10.2017
Propozice TFA mládeže v Třebosicích 21.10.2017
Pozvánka do Starého Mateřova na soutěž 9.9.2017
Pozvánka do Třebosic na zavírání studánek 23.9.2017
Pozvánka do Čeperky na 22.ročník Memoriálu Karla Oppy 17.9.2017
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 11.9.2017
Pozvánka do Břehů na oslavy 120 let od založení 9.9.2017
Pozvánka do Břehů na noční soutěž v požárním útoku 8.9.2017
Pozvánka na setkání hasičských praporů do Svitav 23.9.2017
Návratka na setkání hasičských praporů do Svitav 23.9.2017
Pozvánka do Dašic na oslavy 140 let od založení 16.9.2017
Formulář Kooperativy pro hlášení úrazu (věk do 18 let)
Pozvánka do Dolní Rovně na pohárovku 30.9.2017
Pozvánka do Komárova na soutěž v požárním útoku a posezeni 2.9.2017
Pozvánka do Rohovládovy Bělé na soutěž v požárním útoku 5.8.2017
Pozvánka do Jezbořic na pohárovku 5.8.2017
Pozvánka do Dolních Ředic na pohárovku a letní slavnosti 15.7.2017
Pozvánka do Starých Ždánic na soutěž a oslavy 135 let od založení 17.6.2017
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů 9.6.2017
Pozvánka do Slepotic na soutěž mladých hasičů 25.6.2017
Pozvánka do Moravan na hasičské hrátky 28.5.2017
Informace k zavedení EET (část třetí)
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 27.5.2017
Pozvánka do Hostovic na soutěž žen v požárním útoku 27.5.2017
Pozvánka do Lipoltic na pohárovku 29.4.2017
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 2.2.2017
Pozvánka na školení krajských rozhodčích mládeže 25.3.2017
Informace o příměstském táboře Pardubice-Polabiny 2017
Pozvánka na školení rozhodčích v PS 26.3.2017
Pozvánka do Rokytna na soutěž mladých hasičů 8.4.2017
Plán práce Kontrolní a revizní rady na rok 2017
Pozvánka na zkoušky odbornosti Hasič III.stupně a II.stupně 10.3.2017
Pozvánka do Starých Jesenčan na karneval 18.3.2017
Pozvánka na seminář školitelů PVČ 18.2.2017
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 10.2.2017
Plán práce Výkonného výboru na rok 2017
Tiskopis přehledu o majetku a závazcích nebo jednoduché účetní závěrky
Tiskopis přehledu o majetku a závazcích nebo podvojné účetní závěrky
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 26.1.2017
Grantový diář pro rok 2017
Pozvánka do Polabin na Hasičský šestiboj 21.1.2017
Propozice Hasičského šestiboje 21.1.2017
Pozvánka na setkání Kostěnické hrátky s hasičátky 4.2.2017
Propozice Kostěnických hrátek 4.2.2017
Evidenční karta člena SDH
Zpráva kontrolní a revizní rady OSH Pardubice Černá za Bory 19.11.2016
Zpráva starosty OSH Pardubice Černá za Bory 19.11.2016
Zpráva kanceláře OSH Pardubice Černá za Bory 19.11.2016
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 19.11.2016
Zveřejňování přehledu o majetku v SH ČMS
Informace k zavedení EET
Hlášení SDH za rok 2016
Smuteční oznámení - Jindřich Čapek
Kalendář hasičských akcí na rok 2016 hlášených na OSH Pardubice
Pozvánka na Břežský pohár 29.10.2016
Pozvánka na zkoušky odbornosti Hasič III.stupně a II.stupně 12.11.2016
Pozvánka na školení hasičů SDH 12.11.2016
Pozvánka do Sezemic na braňáček 8.10.2016
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 23.9.2016
Formulář vyúčtování dotace MTZ SDH 2016
Pozvánka do Moravan na soutěž 1.10.2016
Smuteční oznámení - Dušan Dobrovoda
Smuteční oznámení - Ladislav Turyna
Pozvánka do Svinčan na Memoriál Z. Kubína 3.9.2016
Pozvánka do Komárova na soutěž v požárním útoku a posezeni 3.9.2016
Pozvánka do Bystřece na Memoriál Zdeňka Kulhánka 20.8.2016
Přihláška do Bystřece na Memoriál Zdeňka Kulhánka 20.8.2016
Pravidla TFA v Bystřeci 20.8.2016
Pozvánka do Hrobic na Memoriál Zdeňka Kubizňáka 13.8.2016
Pozvánka do Čeperky na 21.ročník Memoriálu Karla Oppy 17.9.2016
Pozvánka do Mělic na 8.ročník soutěže historických stříkaček 6.8.2016
Pozvánka do Slepotic 10. ročník soutěže O putovní pohár starostky obce 20.8.2016
Inzerát k prodeji CAS LIAZ Holice
Pozvánka do Hlavečníku na soutěž a oslavy 120 let od založení 6.8.2016
Pozvánka do Jezbořic na pohárovku 6.8.2016
Pozvánka do Moravanského na soutěž v požárním útoku 5.7.2016
Poděkování starosty a náměstka OSH pracovním četám za průběh postupových soutěží
Pozvánka do Třebosic na soutěž v požárním útoku 11.6.2016
Pozvánka do Pardubic na krajské kolo v soutěži dorostu
Pozvánka do Slepotic na soutěž mladých hasičů 26.6.2016
Pozvánka do Opatovic nad Labem na Memoriál J. Kacálka 18.6.2015
Pozvánka do Dolního Jelení na Memoriál M. Mládkové 23.7.2016
Pozvánka do Starých Jesenčan na Memoriál B. Hrachoviny 4.6.2016
Propozice soutěže ve Starých Jesenčanech 4.6.2016
Pozvánka do Moravan na hasičské hrátky 29.5.2016
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 28.5.2016
Pozvánka na Dny otevřených dveří HZS Pak 20.,21.5.2016
Pozvánka do Hostovic na soutěž žen v požárním útoku 28.5.2016
Pozvánka do Svítkova-Popkovic na den IZS 29.4.2016
Pozvánka do Slepotic na 2.kolo LPO 13.5.2016
Pozvánka do Slepotic soutěž HZS v požárním útoku 12.5.2016
Pozvánka na zkoušky odbornosti rozhodčí 24.4.2016
Pozvánka do Svinčan na 1.kolo LPO 7.5.2016
Pozvánka do Holic na představení nového zásahového vozu Scania 16.4.2016
Pozvánka do Holic na 2.ročník Memoriálu Jiřího Kerouše 16.4.2016
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů 24.6.2016
Informace o kurzu pro hlavní vedoucí táborů 2016
Přihláška na příměstský tábor Pardubice-Polabiny 2016
Informace o příměstském táboře Pardubice-Polabiny 2016
Pozvánka do Rokytna na soutěž mladých hasičů 9.4.2016
Pozvánka na seminář CTIF 2.4.2016
Pozvánka na školení preventistů 5.3.2016
Pozvánka na Den hasičstva do Prahy 4.5.2016
Pozvánka na školení rozhodčích v PS 19.3.2016
Statut záslužné medaile OSH Pardubice 2016
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 4.2.2016
Pozvánka na školení hospodářů SDH 27.2.2016
Pozvánka na školení krajských rozhodčích mládeže 7.2.2016
Pozvánka na školení členů JPO pro práci s motorovými pilamy 13.2.2016
Aktuální výzva z programu IROP na rok 2016
Pozvánka na setkání Kostěnické hrátky s hasičátky 6.2.2016
Fotografie z valné hromady KSH Pardubice v Seči 11.12.2015
Rozvrh zasedání výkonných složek OSH Pardubice na rok 2016
Pozvánka na zkoušky odbornosti Hasič I.stupně 26.2.2016
Poděkování starosty a náměstka OSH za průběh získávání odbornosti Hasič
Plán práce Výkonného výboru na rok 2016
Formulář pro návrh na udělení vyznamenání SH ČMS
Formulář pro návrh na udělení vyznamenání za věrnost a čestné uznání OSH
Kalendář hasičských akcí na rok 2015 hlášených na OSH Pardubice
Hlášení SDH za rok 2015
Hlášení okrsku za rok 2015
Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016
Poděkování starosty SH ČMS
Zpráva starosty OSH Pardubice Černá za Bory 21.11.2015
Zpráva Výkonného výboru OSH Pardubice Černá za Bory 21.11.2015
Zpráva kontrolní a revizní rady OSH Pardubice Černá za Bory 21.11.2015
Zpráva kanceláře OSH Pardubice Černá za Bory 21.11.2015
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 21.11.2015
Pozvánka na Břežský pohár 15.11.2015
Pozvánka na lampionový průvod do Svítkova 28.10.2015
Pozvánka do Štěpánova na SUPERPOHÁR HEJTMANA 10.10.2015
Pozvánka na školení hasičů SDH 7.11.2015
Pozvánka na zkoušky odbornosti Hasič III.stupně a II.stupně 7.11.2015
Pozvánka do Třebosic na zavírání studánek 10.10.2015
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 11.10.2015
Získání odznaku Hasič III.stupně
Reprezentace dorostu - veřejná výzva pro zájemce z řad chlapců
Reprezentace dorostu - veřejná výzva pro zájemce z řad dívek
Pozvánka do Sezemic na braňáček 10.10.2015
Pozvánka do Holic na oslavy 140 let od založení 19.9.2015
Pozvánka do Svinčan na Memoriál Z. Kubína 5.9.2015
Pozvánka do Volče na oslavy 130 let od založení 5.9.2015
Pozvánka do Břehů na noční soutěž v požárním útoku 4.9.2015
Pozvánka do Čeperky na 20.ročník Memoriálu Karla Oppy 19.9.2015
Pozvánka do Komárova na soutěž v požárním útoku a posezeni 5.9.2015
Pozvánka do Polabin na 1.ročník soutěže Polabinská věž 12.9.2015
Pozvánka do Zderazu 13.ročník soutěže O putovní pohár Františka Šplíchala 5.9.2015
Pozvánka do Rokytna na pětiboj 29.8.2015
Pozvánka do Křičeně na Memoriál J. Kroužela 15.8.2015
Pozvánka do Kunětic na oslavy 130 let od založení 15.8.2015
Pozvánka do Brčekol na noční soutěž v požárním útoku 29.8.2015
Pozvánka do Choltic na 6.ročník Choltické stovky a šedesátky
Pozvánka do Dolní Dobrouče na pohárovku 30.8.2015
Plán dovolených kanceláře OSH 2015
Pozvánka do Mělic na 7.ročník soutěže historických stříkaček
Pozvánka do Rohovládovy Bělé na soutěž v požárním útoku 18.7.2015
Pozvánka do Moravanského na soutěž v požárním útoku 5.7.2015
Jízdní řád VII. propagační jízdy SH ČMS 3.7.2015
Pozvánka do Duban na netradiční hasičskou soutěž 27.6.2015
Pozvánka do Hrobic na Memoriál Zdeňka Kubizňáka 11.7.2015
V. ročník ankety Dobrovolných hasičů zahájen
Pozvánka do Třebosic na soutěž v požárním útoku 13.6.2015
Pozvánka do Dolního Jelení na Memoriál M. Mládkové 25.7.2015
Smuteční oznámení - Pavel Honzů
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 31.5.2015
Pozvánka do Slepotic na soutěž mladých hasičů 21.6.2015
Pozvánka do Radhoště na oslavy 150 let od založení 6.6.2015
Informace o příměstském táboře Pardubice-Polabiny 2015
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů 12.6.2015
Fotografie ze shromáždění delegátů OSH v Chornici 18.4.2015
Pozvánka do Dašic na Memoriál Antonína Hory 25.4.2015
Informace ke studiu na UDH 2015
Přihláška ke studiu na UDH 2015
Pozvánka do Opatovic nad Labem na Memoriál J. Kacálka 13.6.2015
Pozvánka do Lipoltic na pohárovku 25.4.2015
Pozvánka do Svítkova-Popkovic na den IZS 30.4.2015
Pozvánka na Den Země 22.4.2015
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice ze Slepotic 21.3.2015
Pozvánka do Komárova na soutěž v požárním útoku 18.4.2015
Pozvánka do Hostovic na soutěž žen v požárním útoku 30.5.2015
Pozvánka do Rokytna na soutěž mladých hasičů 11.4.2015
Pozvánka do Holic na 1.ročník Memoriálu Jiřího Kerouše 11.4.2015
Akce BONERIX: Volejte levněji s hasiči
Pozvánka do Chlumce nad Cidlinou na soutěž mladých hasičů 8.5.2015
Složení okresních rad pro volební období
Pozvánka do Bukoviny nad Labem na hasičské hrátky 30.5.2015
Pozvánka do Slepotic na shromáždění delegátů SDH 21.3.2015
Pozvánka na školení rozhodčích 28.3.2015
Klíč pro návrh kandidátu do funkcí OSH Pardubice
Pozvánka do Skutče na Memoriál H. Kreminy 25.4.2015
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 23.1.2015
Pozvánka na setkání Kostěnické hrátky s hasičátky 7.2.2015
Plán práce Výkonného výboru na rok 2015
Informace pro podporu Kačky Říhové z Velin
Informace k oznamování prodeje lihovin celnímu úřadu 2014
Stanovy SH ČMS schválené a platné od 17.10.2014
Organizační řád SH ČMS
Jednací řád SH ČMS
Zpráva mandátové komise Černá za Bory 22.11.2014
Zpráva Výkonného výboru OSH Pardubice Černá za Bory 22.11.2014
Zpráva starostky OSH Pardubice Černá za Bory 22.11.2014
Zpráva kanceláře OSH Pardubice Černá za Bory 22.11.2014
Zpráva odborné rady rozhodčích OSH Pardubice Černá za Bory 22.11.2014
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 22.11.2014
Zpráva kontrolní a revizní rady OSH Pardubice Černá za Bory 22.11.2014
Kuchařka pro volební výroční valné hromady SDH
Doporučení pro výroční valné hromady SDH
Vzory dokumentů pro výroční valné hromady SDH
Zprava SDH o výroční valné hromadě
Hlášení SDH za rok 2014
Kalendář hasičských akcí na rok 2014 hlášených na OSH Pardubice
Docházka do Výkonného výboru
Pozvánka na školení rozhodčích 15.11.2014
Pozvánka do Svinčan na nohejbal 11.10.2014
Pozvánka na Břežský pohár 26.10.2014
Spolupráce SHČMS a Natočvideo.cz
Pozvánka do Třebosic na zavírání studánek 4.10.2014
Pozvánka do Břehů na pohádkovou cestičku 5.10.2014
Pozvánka do Sezemic na braňáček 5.10.2014
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 4.10.2014
Pozvánka na prodejní akci TATRA 26.9.2014 a 3.10.2014
Smuteční oznámení - Václav Zachariáš
Pozvánka do Svinčan na Memoriál Z. Kubína 6.9.2014
Pozvánka do Starého Mateřova na soutěž 13.9.2014
Pozvánka do Trutnova na TFA 7.9.2014
Pozvánka do Volče na pohárovku 6.9.2014
Pozvánka na RedBull 400 výběh skokanského můstku v Harachově 13.9.2014
Akce TORAS s.r.o.: Prezentace hasiva FireAde 2000
Pozvánka do Turova na oslavy 90 let od založení 27.9.2014
Pozvánka do Zderazu 12.ročník soutěže O putovní pohár Františka Šplíchala 13.9.2014
Pozvánka do Slepotic 8. ročník soutěže O putovní pohár starostky obce 23.8.2014
Pozvánka do Komárova na soutěž v požárním útoku 6.9.2014
Pozvánka do Čeperky na 19.ročník Memoriálu Karla Oppy 20.9.2014
Pozvánka do Hlinska na 10.ročník Hlinecké šedesátky 21.9.2014
Pozvánka do Dolní Dobrouče na pohárovku
Pozvánka do Choltic na 5.ročník Choltické stovky a šedesátky
Reprezentace dorostu - veřejná výzva pro zájemce
Smuteční oznámení - Josef Krajča
Pozvánka do Žáravic na oslavy 115 let od založení 23.8.2014
Pozvánka do Svitav na MS dorostu a juniorů 13.7.2014
Pozvánka do Křičeně na Memoriál J. Kroužela 16.8.2014
Pozvánka do Dolních Ředic na pohárovku a letní slavnosti 19.7.2014
Smuteční oznámení - Karel Herold
Pozvánka do Rohovládovy Bělé na soutěž v požárním útoku 5.7.2014
Pozvánka do Choltic na oslavy 130 let od založení 28.6.2014
Pozvánka do Sopřeče na oslavy 135 let od založení 28.6.2014
Pravidla pro soutěž v požárních útocích - Sopřeč 28.6.2014
Formulář Kooperativy pro hlášení úrazu (věk do 18 let)
Pozvánka do Dolního Jelení na Memoriál M. Mládkové 26.7.2014
Pozvánka do Slepotic na soutěž mladých hasičů 22.6.2014
Pozvánka do Moravan na hasičské hrátky 1.6.2014
Pozvánka do Bukoviny nad Labem na hasičské hrátky 31.5.2014
Pozvánka do Strašova na 4.kolo LPO 30.5.2014
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 25.5.2014
Pozvánka do Hostovic na soutěž žen v požárním útoku 24.5.2014
Pozvánka do Starých Jesenčan na Memoriál B. Hrachoviny 24.5.2014
Pozvánka na Dny otevřených dveří HZS Pak 16.,17.5.2014
Pozvánka na regionální soutěž HZS ve vyprošťování 27.5.2014
Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku
Souhlas se sídlem
Výpis z usnesení valné hromady
Smuteční oznámení - Václav Košťál
Pozvánka do Čepí na Čepský tunel 10.5.2014
Pozvánka do Chlumce nad Cidlinou na soutěž mladých hasičů 8.5.2014
Pozvánka do Lipoltic na pohárovku 26.4.2014
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů
Pozvánka do Rokytna na soutěž mladých hasičů 12.4.2014
Seminář pro vedoucí a trenéry kolektivů MH 19.4.2014
Pozvánka na školení velitelů SDH a JPO V 29.3.2014
Prezentace MS dorostu a juniorů 2014
Odevzdaná hlášení SDH k 28.1.2014
Výzva pro dobrovolníky na Pyrocar 2014
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 7.3.2014
Pozvánka na periodické školení preventistů II.stupně 1.3.2014
Pozvánka na periodické školení preventistů III.stupně 15.2.2014
Pozvánka na zasedání okresní rady prevence 5.2.2014
Průzkum zájmu o stuhu k 150. výročí
Rozvrh zasedání výkonných složek OSH Pardubice na rok 2014
Pořádání hasičských soutěží
Plán práce Výkonného výboru na rok 2014
Nabídka slevy TOI TOI
Plán práce Rady rozhodčích na rok 2014
Evidence rozhodčích pro mládež 2013
Evidence rozhodčích pro požární sport 2013
Kalendář hasičských akcí na rok 2013 hlášených na OSH Pardubice
Příloha k registračnímu listu SDH
Zabezpečení koncesí pro sbory
Zpráva Výkonného výboru OSH Pardubice Černá za Bory 23.11.2013
Zpráva starostky OSH Pardubice Černá za Bory 23.11.2013
Zpráva kanceláře OSH Pardubice Černá za Bory 23.11.2013
Zpráva odborné rady rozhodčích OSH Pardubice Černá za Bory 23.11.2013
Zpráva štábu LPO Černá za Bory 23.11.2013
Výňatek z NOZ o prodeji občerstvení a alkoholu
Průzkum zájmu o medaily k 150. výročí
Pozvánka na školení řidičů 2014
Pozvánka na vyhlášení poháru BIG SHOCK! 23.11.2013
Výzva hasičů Choceň
Pozvánka na zasedání starostů SDH 23.11.2013
Pozvánka do Břehů dětskou pohárovku 10.11.2013
Pozvánka na školení rozhodčích 16.11.2013
Havarijní pojištění - srovnání
Nabídka Optik Fashion pro členy SH ČMS
Pozvánka do Sádku na SUPERPOHÁR HEJTMANA 12.10.2013
Teoretické minimum k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti NOZ
Pozvánka do Třebosic na zavírání studánek 5.10.2013
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 5.10.2013
Pozvánka do Šumperka na 15.ročník Šumperského Soptíka 5.10.2013
Pozvánka do Čeperky na 18.ročník Memoriálu Karla Oppy 21.9.2013
Pozvánka do Hlinska na 9.ročník Hlinecké šedesátky 22.9.2013
Pozvánka do Svinčan na Memoriál Z. Kubína 7.9.2013
Pozvánka do Sezemic na braňáček 29.9.2013
Pozvánka do Choltic na 4.ročník Choltické stovky a šedesátky
Pozvánka do Starého Mateřova na soutěž 7.9.2013
Smuteční oznámení - Jaroslav Šťásek
Pozvánka do Zderazu 11.ročník soutěže O putovní pohár Františka Šplíchala
Pozvánka do Volče na pohárovku 7.9.2013
Pozvánka do Břehů na noční soutěž v požárním útoku 6.9.2013
Pozvánka do Strašova na soutěž mladých hasičů 1.9.2013
Pozvánka do Chýště na oslavy 125 let od založení 24.8.2013
Pozvánka do Rábů na Memoriál Zdeňka Kubizňáka 24.8.2013
Pozvánka do Jezbořic na pohárovku 10.8.2013
Pozvánka do Třeštiny na Třeštinskou stovku 4.8.2013
Pozvánka do Dolních Ředic na pohárovku a letní slavnosti 13.7.2013
Plán dovolených kanceláře OSH 2013
Pozvánka do Třeštiny na soutěž mladých hasičů 28.6.2013
Pozvánka do Duban na netradiční hasičskou soutěž 29.6.2013
Pozvánka do Rohovládovy Bělé na soutěž v požárním útoku 6.7.2013
Smuteční oznámení - František Vrba
Pozvánka do Slepotic na soutěž mladých hasičů 23.6.2013
Pozvánka do Ostrova na soutěž 15.6.2013
Pozvánka do Moravan na hasičské hrátky 8.6.2013
Pozvánka do Křičeně na oslavy 130 let od založení
Pozvánka do Strašova na 3.kolo LPO 31.5.2013
Pozvánka do Starých Jesenčan na Memoriál B. Hrachoviny 1.6.2013
Pozvánka do Dašic na Memoriál Antonína Hory 1.6.2013
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 26.5.2013
Pozvánka do Dubna na TFA mladých hasičů 26.4.2013
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů
Pozvánka na výstavu hasičské techniky do Pardubic 27.4.2013
Smuteční oznámení - Jaroslav Starý
Vyjádření mluvčího SH ČMS ke zveřejnění osobních údajů
Úprava rámcové pojistné smlouvy 0000-792-083
Pozvánka do Čepí na školení 1.pomoci 24.3.2013
Pozvánka na zasedání ORH 21.3.2013
Akce POžární BezPečnosti: Čerpadlo Heron!
Rozvrh zasedání výkonných složek OSH Pardubice na rok 2013
Pozvánka do Rokytna na soutěž mladých hasičů 6.4.2013
Pozvánka na školení a přezkoušení rozhodčích 16.3.2013
Pozvánka na školení velitelů SDH a JPO V 23.3.2013
Zpráva Výkonného výboru OSH Pardubice Černá za Bory 24.11.2012
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 24.11.2012
Zpráva kontrolní a revizní rady OSH Pardubice Černá za Bory 24.11.2012
Zpráva starostky OSH Pardubice Černá za Bory 24.11.2012
Zpráva kanceláře OSH Pardubice Černá za Bory 24.11.2012
Zpravodaj OSH Pardubice Černá za Bory 24.11.2012
Zajištění výročních valných hromad za rok 2012
Zaměření činnosti SH ČMS pro rok 2013
Pozvánka do Chlumce nad Cidlinou na soutěž mladých hasičů 8.5.2013
Smuteční oznámení - Miloslav Žák
Pozvánka na periodické školení preventistů II.stupně 16.3.2013
Pozvánka na ples SDH Dolní Ředice 9.3.2013
Pozvánka na základní školení preventistů III.stupně 9.3.2013
Pozvánka na turnaj ve stolním tenisu do Čepí 2.3.2013
Pozvánka na maškarní ples SDH Svinčany 23.2.2013
Nabídka sběru železného šrotu firmy Havelka na rok 2013
Pozvánka na školení rozhodčích v PS 2.2.2013
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 22.2.2013
Nabídka pohárů SABE pro rok 2013
Pojistná smlouva pro případ úrazu platná od 1.1.2013
Pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu platná od 1.1.2013
Všeobecné pojistné podmínky úrazové smlouvy platné od 1.1.2013
Všeobecné pojistné podmínky odpovědnostní smlouvy platné od 1.1.2013
Doplňkové podmínky úrazové smlouvy platné od 1.1.2013
Smluvní ujednání odpovědnostní smlouvy platné od 1.1.2013
Nabídka kalendáře děvčat z Dolních Ředic na rok 2013
"Dobráci" z Dašic mají nový hasičský vůz [Pardubický deník]
Hasiči ze Slovan si svou kroniku museli koupit zpět [Pardubický deník]
První ročník nočních útoků se málem nekonal [Pardubický deník]
Hasičský kroužek je o úctě, přátelství a zodpovědnosti [Pardubický deník]
Vysvětlivky k hlášení SDH za rok 2012
Formulář HVP pro hlášení úrazu (věk nad 18 let včetně)
Hlášení SDH za rok 2012
Hlášení okrsku za rok 2012
Pozvánka na školení rozhodčích 14.12.2012
Penzijní připojištění - informace
Penzijní připojištění - přehled provizí
Pozvánka na školení členů JPO pro práci s motorovými pilamy 15.12.2012
Akce POžární BezPečnosti: Kelímky na pivo!
Smuteční oznámení - Ladislav Kožený
Výzva pro talentované dorostence 10.10.2012
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 6.10.2012
Pozvánka do Ostřetína na posvícení 6.10.2012
Požární bezpečnost - změny na středisku Přelouč
Pozvánka do Moravan na soutěž 29.9.2012
Pozvánka do Sezemic na braňáček 22.9.2012
Pozvánka do Čeperky na 17.ročník Memoriálu Karla Oppy 16.9.2012
Pozvánka do Břehů na noční soutěž v požárním útoku 7.9.2012
Pozvánka do Malšovy Lhoty na dětskou soutěž 2.9.2012
Pozvánka do Poběžovic u Holic na soutěž 18.8.2012
Pozvánka do Mělic na 4.ročník soutěže historických stříkaček
Pozvánka do Jezbořic na pohárovku 4.8.2012
Pozvánka do Dolních Ředic na pohárovku a letní slavnosti 14.7.2012
Pozvánka do Moravanského na soutěž v požárním útoku 5.7.2012
Pozvánka do Choltic na noční soutěž v požárním útoku 29.6.2012
Kalendář hasičských akcí na rok 2012 hlášených na OSH Pardubice
Pozvánka do Duban na netradiční hasičskou soutěž 30.6.2012
Pozvánka do Srchu na soutěž v požárním útoku 23.6.2012
Pozvánka do Opatovic nad Labem na Memoriál J. Kacálka 16.6.2012
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 30.6.2012
Pozvánka na kurz zdravotníka zotavovacích akcí 12.6.2012
Pozvánka do Slepotic na soutěž mladých hasičů 24.6.2012
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů
Pozvánka do Rohovládové Bělé na oslavy 130 let od založení
Pozvánka do Rohovládové Bělé na soutěž v požárním útoku 9.6.2012
Pozvánka do Přelouče na soutěž v požárním útoku 9.6.2012
Pozvánka do Moravan na hasičské hrátky 26.5.2012
Smuteční oznámení - Josef Hlaváček
Pozvánka do Dřítče na soutěž mladých hasičů 12.5.2012
Penzijní připojištění - formulář
Formulář žádosti povolení provozovat tombolu
Vyúčtování tomboly
Herní plán tomboly
Tabulkový přehled dopady novely zákona na obce pardubického okresu
Článek o odvodech z hazardu
Pozvánka do Slepotic na noční soutěž v požárním útoku 11.5.2012
Pozvánka do Lipoltic na pohárovku 28.4.2012
Informace o financování sportu 2012
Informace o letních školách 2012
Pozvánka do Jevíčka na soutěž mladých hasičů 12.5.2012
Pozvánka do Chlumce nad Cidlinou na soutěž mladých hasičů 8.5.2012
Pozvánka na výstavu hasičské techniky do Pardubic 21.4.2012
Pozvánka do Rokytna na soutěž mladých hasičů 14.4.2012
Soutěž RWE pro dobrovolné hasiče o 1000000 Kč
Oznámení o provozu prodejny Požární Bezpečnost HK
Pozvánka na ples SDH Kunětice 3.3.2012
Pozvánka do Čepí na školení 1.pomoci 26.2.2012
Pozvánka na maškarní ples SDH Svinčany 25.2.2012
Český den proti rakovině 16.5.2012
Valentýnské odběry krve
Pozvánka na školení rozhodčích 10.3.2012
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 2.3.2012
Informace o tombole
Rozvrh zasedání výkonných složek OSH Pardubice na rok 2012
Pozvánka na školení řidičů
Nabídka pohárů SABE pro rok 2012
Pozvánka na školení velitelů SDH a JPO V 28.1.2012
Pozvánka na školení hospodářů SDH 11.2.2012
Smuteční oznámení - František Rulík
Plán práce Výkonného výboru na rok 2012
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 12.11.2011
Zpráva mandátové komise Černá za Bory 12.11.2011
Zpráva kanceláře OSH Pardubice Černá za Bory 12.11.2011
Zpráva kontrolní a revizní rady OSH Pardubice Černá za Bory 12.11.2011
Zpráva starostky OSH Pardubice Černá za Bory 12.11.2011
Zpráva Výkonného výboru OSH Pardubice Černá za Bory 12.11.2011
Hlášení okrsku za rok 2011
Hlášení SDH a OSH za rok 2011
Pozvánka na zasedání starostů SDH 12.11.2011
Pozvánka na školení rozhodčích 26.11.2011
Pozvánka na školení preventistů 3.12.2011
Nabídka SAM na doprodej hasičské obuvi
Pozvánka do Opočna nad Loučnou na pohárovku 24.9.2011
Pozvánka do Sezemic na braňáček 24.9.2011
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 1.10.2011
Pozvánka do Moravan na soutěž 1.10.2011
Pozvánka do Břehů na noční soutěž v požárním útoku 16.9.2011
Pozvánka do Čeperky na 16.ročník Memoriálu Karla Oppy 17.9.2011
Pozvánka do Kolšova na Kolšovskou stovku 17.9.2011
Pozvánka do Starého Mateřova na soutěž 10.9.2011
Pozvánka do Kunětic na Memoriál J. Horáka 10.9.2011
Pozvánka do Zderazi na pohárovku 10.9.2011
Pozvánka do Srchu na 9.kolo LPO 3.9.2011
Pozvánka do Volče na pohárovku 3.9.2011
Pozvánka do Svinčan na Memoriál Z. Kubína 3.9.2011
Pozvánka do Jezbořic na pohárovku 6.8.2011
Pozvánka do Slepotic na pohárovku zařazenou do LPO 27.8.2011
Pozvánka do Opatovic nad Labem na Memoriál J. Kacálka 28.8.2011
Pozvánka do Dolních Ředic na pohárovku a letní slavnosti 16.7.2011
Smuteční oznámení - Pepa Kubelka
Pozvánka do Hlavečníku na soutěž a oslavy 115 let od založení 13.8.2011
Pozvánka do Ostřešan na soutěž a oslavy 130 let od založení 2.7.2011
Kalendář hasičských akcí na rok 2011 hlášených na OSH Pardubice
Pozvánka do Moravanského na soutěž v požárním útoku 5.7.2011
Pozvánka do Slepotic na soutěž mladých hasičů 26.6.2011
Pozvánka do Čeperky na Memoriál J. Teplého 25.6.2011
Pozvánka do Duban na oslavy 125 let od založení 25.6.2011
Pozvánka do Pardubic na Den prevence a ochrany obyvatelstva 16.6.2011
Pozvánka do Dašic na 4.kolo LPO 4.6.2011
Pozvánka do Moravan na hasičské hrátky 18.6.2011
Pozvánka do Ostřetína na oslavy 130 let od založení 18.6.2011
Pozvánka do Přelouče na soutěž v požárním útoku 11.6.2011
Pozvánka do Strašova na 3.kolo LPO 3.6.2011
Pozvánka do Lipoltic na pohárovku 14.5.2011
Pozvánka do Starého Mateřova na CTIF 15.5.2011
Pozvánka do Rohovládové Bělé na soutěž v požárním útoku 21.5.2011
Pozvánka do Čepí na Čepský tunel 14.5.2011
Smuteční oznámení - František Rambousek
Pozvánka na Boj o kuželky do Rohovládové Bělé 19.3.2011
Pozvánka na výstavu hasičské techniky do Pardubic 30.4.2011
Rozhodnutí o ochraně rozhodčích
Pozvánka na školení rozhodčích v PS 20.3.2011
Smuteční oznámení - Jiří Trnka
Pozvánka na školení preventistů 5.2.2011
Nabídka VPO na zimní a pracovní bundy
Pozvánka na setkání přípravek do Břehů
Pozvánka na školení členů JPO pro práci s motorovými pilamy 11.3.2011
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích v PS 29.1.2011
Pozvánka na turnaj ve stolním tenisu do Čepí 12.2.2011
Pozvánka na hasičský bál do Svinčan 22.1.2011
Formulář SHČMS pro hlášení úrazu
Formulář Generali pro hlášení úrazu a zprávu ošetřujícího lékaře
Formulář HVP pro hlášení úrazu
Formulář HVP pro zprávu ošetřujícího lékaře
PF 2011 OSH
Pozvánka na školení řidičů 2011
Rozvrh zasedání výkonných složek OSH Pardubice na rok 2011
Hlášení okrsku za rok 2010
Hlášení SDH a OSH za rok 2010
Smuteční oznámení - Jiří Kerouš
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 18.2.2011
Pozvánka na jednání vedoucích přípravek 14.12.2010
Nabídka knihy Hasičské automobily v Čechách III.
Nabídka stolního kalendáře na rok 2011
Zásady správného vyvěšování vlajek
Doplněk Stejnokrojového předpisu SH ČMS 2010
Doplněk Statutu vyznamenání SH ČMS 2010
Autolékárničky k povinnému ručení od HVP
Pozvánka na školení preventistů 4.12.2010
Pozvánka na školení rozhodčích a vedoucích mládeže 6.11.2010
Smuteční oznámení - Josef Vaníček
Pozvánka do Sezemic na braňáček 25.9.2010
Pozvánka do Rábů na poslední kolo LPO 25.9.2010
Pozvánka do Choltic na 1.ročník Choltické stovky
Pozvánka do Choltic na 1.ročník Choltické šedesátky
Pozvánka do Čeperky na 15.ročník Memoriálu Karla Oppy
Pozvánka do Zderazu 8.ročník soutěže O putovní pohár Františka Šplíchala
Pozvánka do Starého Mateřova na soutěž 11.9.2010
Pozvánka do Poličky na 11.ročník pohárové soutěže
Pozvánka do Chornic na sraz osmičkářů
Pozvánka do Dolní Dobrouče na pohárovku
Pozvánka do Pardubic na krajské kolo v požárním sportu
Pozvánka do Jezbořic na oslavy 125 let od založení
Pozvánka do Kunětic na oslavy 125 let od založení
Pozvánka do Choltic na 6.kolo LPO a Baryho paralelku
Pozvánka do Mělic na 2.ročník soutěže historických stříkaček
Výročí založení Sborů dobrovolných hasičů v roce 2010
Kalendář hasičských soutěží okresu Pardubice na rok 2010
Kalendář hasičských soutěží okresu Chrudim na rok 2010
Rozvrh zasedání výkonných složek OSH Pardubice na rok 2010
Plán práce OSH Pardubice na rok 2010
Organizační složení OSH Pardubice na rok 2010
Kalendář hasičských soutěží okresu Pardubice na rok 2009
Rozvrh zasedání výkonných složek OSH Pardubice na rok 2009

Pracovní doba kanceláře je pondělí 14:00 - 18:00.
Ostatní dny a v době prázdnin pouze po dohodě přes mobilní telefon (+420) 607 043 688, případně mail oshpardubice[zavináč]centrum.cz.