Způsob placení členských příspěvků Běžný účet: 224441059/0600
VS: reg. číslo popřípadě IČ
do zprávy uvést SDH ...

Aktuální kalendář akcí hlášených na OSH Pardubice
24.2.2018 - odborky - Ostřetín: Plnění odborností mladých hasičů
2.3.2018 - školení - Horní Jelení: Školení vedoucích a rozhodčích MH
3.3.2018 - školení - Horní Jelení: Školení vedoucích a rozhodčích MH

Aktuálně

Otázky pro testy vedoucích mládeže 2018
Průzkum zájmu o medaily k 100. výročí
Smuteční oznámení - Jan Klenka
Pozvánka na seminář preventistů SDH a OOB 17.2.2018
Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 1.2.2018
Program jednání Výkonného výboru OSH Pardubice 1.2.2018
Zápis z jednání Rady mládeže 16.1.2018
Přihláška k plnění odborností mladých hasičů
Odbornosti mladých hasičů získané mládeží do roku 2017
Odbornosti hasičátko získané mládeží do roku 2017
Dopis ředitelky Charity Přelouč
Plán práce Rady mládeže na rok 2018
Plán práce Výkonného výboru na rok 2018
Pozvánka na setkání Kostěnické hrátky s hasičátky 10.2.2018
Žádost o zhotovení plastových průkazů pro členy SDH
Aplikace pro Android - Mladý hasič
Formulář Kooperativy pro hlášení úrazu (věk do 18 let včetně)
Tiskopis přehledu o majetku a závazcích nebo jednoduché účetní závěrky
Tiskopis přehledu o majetku a závazcích nebo podvojné účetní závěrky
Žádost o vstup do databáze Evidence SDH
Formulář vyúčtování dotace MTZ SDH 2016

Zasedání představitelů SDH v Černé za Bory

Zpráva starosty OSH Pardubice Černá za Bory 18.11.2017
Zpráva odborné rady represe OSH Pardubice Černá za Bory 18.11.2017
Zpráva odborné rady mládeže OSH Pardubice Černá za Bory 18.11.2017
Zpráva odborné rady historie OSH Pardubice Černá za Bory 18.11.2017
Zpráva aktivu zasloužilých hasičů OSH Pardubice Černá za Bory 18.11.2017
Usnesení představitelů SDH okresu Pardubice Černá za Bory 18.11.2017
Hlášení SDH za rok 2017

Novela Občanského Zákoníku

Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku
Souhlas se sídlem
Výpis z usnesení valné hromady
Příloha k registračnímu listu SDH
Zabezpečení koncesí pro sbory
Výňatek z NOZ o prodeji občerstvení a alkoholu
Teoretické minimum k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti NOZ

Výsledky soutěží

Výsledky Hasičského šestiboje v Polabinách starší žáci 20.1.2018
Výsledky Hasičského šestiboje v Polabinách mladší žáci 20.1.2018
Výsledky SUPERPOHÁRu HEJTMANA 14.10.2017
Výsledky ZPV Komárov starší 15.10.2017
Výsledky ZPV Komárov mladší 15.10.2017
Výsledky Memoriálu Karla Oppy mladší žáci 17.9.2017
Výsledky Memoriálu Karla Oppy starší žáci 17.9.2017
Výsledky LMH 2017
Výsledky okresního kola PS muži v Pardubicích 21.5.2017
Výsledky okresního kola PS ženy v Pardubicích 21.5.2017
Výsledky okresního kola PS v Pardubicích - 100m muži a ženy 21.5.2017
Výsledky okresního kola PS a dorostu v Pardubicích - věž muži, ženy, dorost 21.5.2017
Výsledky okresního kola dorostu v Pardubicích - jednotlivci 21.5.2017
Výsledky okresního kola dorostu v Pardubicích - družstva 21.5.2017
Výsledky okresního kola dorostu v Pardubicích - 100m 21.5.2017
Výsledky okresního kola mladých hasičů kategorie starší v Pardubicích 20.5.2017
Výsledky okresního kola mladých hasičů kategorie mladší v Pardubicích 20.5.2017
Výsledky behu na 60m v rámci okresního kola mh v Pardubicích 20.5.2017

Hoří, má panenko!

Pracovní doba kanceláře je pondělí 8-16 hodin a středa 8-15 hodin.
Ostatní dny a v době prázdnin pouze po dohodě přes mobilní telefon (+420) 607 043 688, případně mail oshpardubice[zavináč]centrum.cz.