Publikované soubory pro stažení související s čiností Odborné rady ochrany obyvatelstva.

Kvíz k OOB
Reakce MV ke zprávě NKÚ z kontrolní akce 22/12
Zpráva NKÚ ke kontrolní akci 22/12 k systému ochrany obyvatelstva
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030
Zpráva odborné rady ochrany obyvatelstva OSH Pardubice Černá za Bory 3.11.2018
Plán práce Rady ochrany obyvatelstva na rok 2017
Metodický pokyn k vytváření skupin dobrovolníků
Historie ochrany obyvatelstva - prezentace
Individuální ochrana obyvatel - prezentace
Koncepce ochrany obyvatelstva - prezentace
Ochrana obyvatelstva ve světě - prezentace
Preventivně výchovná činnost - prezentace
Úvod do ochrany obyvatelstva - prezentace
Zápis z jednání Rady ochrany obyvatelstva 23.2.2016
Zápis z jednání Rady ochrany obyvatelstva 12.1.2016
Zápis z jednání Rady ochrany obyvatelstva 29.10.2015
Požární ochrana v obcích - prezentace pro starosty obcí
Pro případ ohrožení - příručka MVČR pro obyvatele
Příručka pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva

Pracovní doba kanceláře je pondělí 14:00 - 18:00.
Ostatní dny a v době prázdnin pouze po dohodě přes mobilní telefon (+420) 607 043 688, případně mail oshpardubice[zavináč]centrum.cz.