Publikované soubory pro stažení související s čiností Odborné rady represe.

Video z výcviku ve Fire Dragon na YouTube 2021
Pravidla krajské dotace na požární techniku pro JSDH obcí na období 2021 - 2024
Zpráva odborné rady represe OSH Pardubice 2019
Kurz pro rozhodčí TFA v ÚHŠ Bílé Poličany 24.-25.10.2020
Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH obce 2020
Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace pro JSDH obce 2020
Průvodní dopis k výzvě k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH obce 2020
SIAŘ 2019-60 Pokyn GŘ HZS ČR ze dne 13.12.2019, kterým se vydává Cvičební řád JPO
Zápis z jednání Rady represe 13.02.2018
Vyhodnocení dotací na DA, CAS a stavby 2020
Informace z HZS pro velitele jednotek používající dýchací techniku - průvodní dopis 2019
Informace z HZS pro velitele jednotek používající dýchací techniku - technický posudek 2019
Informace z HZS pro velitele jednotek používající dýchací techniku - prezentace 2019
Informace z HZS Pardubice pro velitele jednotek o kurzech pro nové strojníky 2019
Zpráva odborné rady represe OSH Pardubice Černá za Bory 3.11.2018
Informace o dotačním programu Pardubického kraje na nákup nových RDST 2018
Informace ze školení HZS Pardubice k prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků JSDH obcí 2018
Zápis z jednání Rady represe 13.02.2018
Zápis z jednání Rady represe 11.11.2017
Zpráva odborné rady represe OSH Pardubice Černá za Bory 18.11.2017
Plán práce Rady represe na rok 2017
Zápis z jednání Rady represe 22.11.2016
Zpráva odborné rady represe OSH Pardubice Černá za Bory 19.11.2016
Plán práce Rady represe na rok 2016
Metodický pokyn pro získání odbornosti Hasič
Zápis z jednání Rady represe 27.9.2016
Statistické informace o zásazích JPO za 1.pololetí 2016
Zápis z jednání Rady represe 28.6.2016
Zápis z jednání Rady represe 11.4.2016
Zápis z jednání Rady velitelů 14.3.2016
Výkon služby v JSDH obcí 2016
Témata odborné přípravy JPO na rok 2016
Zpráva odborné rady velitelů OSH Pardubice Černá za Bory 21.11.2015
Otázky z oblasti právních předpisů pro získání odbornosti Hasič
Otázky z oblasti prevence a ochrany obyvatel pro získání odbornosti Hasič
Otázky z oblasti názvosloví v PO pro získání odbornosti Hasič
Otázky z oblasti speciální zásahy, požární technika pro získání odbornosti Hasič
Otázky pro získání odbornosti Hasič
Metodický pokyn pro získání odbornosti Hasič
Test pro získání odbornosti Hasič
Pozvánka na kurz V40e
Pozvánka na kurz S8
Přihláška na kurz V40e
Přihláška na kurz S8
Zpráva odborné rady velitelů OSH Pardubice Černá za Bory 22.11.2014
Propozice SUPERPOHÁRu HEJTMANA 11.10.2014
Propozice TFA v Trutnově 7.9.2014
Docházka do rady velitelů
Informace o MČR v TFA 2014 pro KSH
Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany 2014
Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek požární ochrany 2014
Plán práce Rady velitelů na rok 2014
Zpráva odborné rady velitelů OSH Pardubice Černá za Bory 23.11.2013
Příloha 1 – Žádost obce o poskytnutí dotace pro JSDH obce na rok 2013
Pravidla krajské dotace na požární techniku pro JSDH obcí na období 2013 - 2016
Plán práce Rady velitelů na rok 2013
Zpráva odborné rady velitelů OSH Pardubice Černá za Bory 24.11.2012
Evakuace v kostce nejen pro velitele JPO
Podmínky pro přiznání náhrady škody způsobené při zásahu 2012
Dílčí zpráva o zásahu 2012
Dohoda o členství 2012
Dodatek k dohodě o členství 2012
Jmenovací dekret velitele JSDH 2012
Žádost o lékařské vyšetření člena JSDH 2012
Lékařský posudek 2012
Žádost o náhradu škody způsobené při zásahu 2012
Tiskopis na refundaci mzdy 2012
Žádost o zařazení vozidla do IZS 2012
Záznam o předání místa zásahu 2012
Zřizovací listina JSDH obce 2012
Plán práce Rady velitelů na rok 2012
Finanční podpora JSDH obcí pardubického kraje
IZS a JPO
Témata odborné přípravy JPO na rok 2011
Veřejné vystupování hasičů, pořadový výcvik
Výsledky krajského kola PS v Mladkově 30.7.2011
Plán práce Rady velitelů na rok 2011
Otázky pro získání odbornosti Hasič
Testové otázky pro získání odbornosti Hasič
Testové otázky pro získání odbornosti Hasič - klíč
Zápis z jednání Rady velitelů 6.4.2010
Složení Rady velitelů na rok 2010
Plán práce Rady velitelů na rok 2010
SIAŘ 2010-47 Označení na přilbách
SIAŘ 2009-25 Řád výkonu služby JSDH
SIAŘ 2009-47 OOP u HZS ČR
Metodika zřizování JSDHO 2009
Vzor testu pro získání odbornosti Hasič
SIAŘ 2007-50 Zásady pro výkon JPO II a III
SIAŘ 2006-09 Řád strojní služby
SIAŘ 2006-21 Řád technické služby
SIAŘ 2006-30 Řád chemické služby
SIAŘ 2004-42 Řád analogové sítě

Pracovní doba kanceláře je pondělí 14:00 - 18:00.
Ostatní dny a v době prázdnin pouze po dohodě přes mobilní telefon (+420) 607 043 688, případně mail oshpardubice[zavináč]centrum.cz.